„Prvi mart”: Propusti CIK-a ugrožavaju integritet izbornog procesa

„Prvi mart”: Propusti CIK-a ugrožavaju integritet izbornog procesa

50
0
PODIJELI

Koalicija „Prvi mart” upozorava na prijave propusta Centralne izborne komisije BiH pri realizaciji procesa glasanja putem pošte. Nakon što su odbacili veliki broj prijava iz Sjeverne Amerike, zbog kašnjenja pristizanja dokumenata koji su u skladu sa rokovima poslani od strane građana, novi problemi su se pojavili sa dostavom glasačkih listića.

U više gradova, od kojih za Den Bosch i St. Louis imamo potpunu potvrdu stanja, na adresu jednog glasača stigle su koverte za desetine prijavljenih. Dakle, glasač je primio veliki broj glasačkih listića, bez da je imao veze sa procesom masovne registracije, niti postoji direktna veza između njega i građana čije je dokumente primio. Sreća je da su prijave stigle od savjesnih pojedinaca koji su ove informacije odmah dostavili timovima za registraciju na terenu.

Smatramo da se problem može riješiti ponovnim slanjem glasačkih listića, a o kojima je riječ, može se utvrditi putem utvrđivanja grešaka pri slanju poštom. Smatramo da za ovo odgovornost ne trebaju snositi građani, već CIK mora utvrditi sve do posljednje greške koja je napravljena u distribuciji. Također, smatramo nužnim da se zbog ovih vanrednih okolnosti produži rok za slanje glasačkih materijala, kako CIK svojim postupanjem ne bi doveo u pitanje izborni proces.

Moramo podvući da smo do sada imali dobru saradnju sa predsjednikom Centralne izborne komisije BiH, te želimo da vjerujemo da ovi navodi, ukoliko se pokažu tačnim, nisu rezultat šireg i sistemski ugrađenog djelovanja čiji je cilj uskratiti pravo glasa prognanim i drugim licima koja privremeno žive u inostranstvu.